Course Image Problemy i sposoby ich rozwiązywania w laboratoryjnej diagnostyce przeciwciał

Kurs przeznaczony dla diagnostów i techników laboratoryjnych, poświęcony metodyce badań oraz zasadom interpretacji wyników testów immunofluorescencji pośredniej, ELISA oraz Immunoblot. Ma na celu umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych, promowanie prawidłowo wykonywanych badań laboratoryjnych oraz propagowanie diagnostyki zgodnej z aktualnymi standardami.

Uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

Za udział w kursie nie przysługują punkty edukacyjne.

Cena kursu: 50 zł Kurs przeznaczony dla diagnostów, poświęcony nowoczesnym metodom diagnostycznym oznaczania obecności przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) zgodnie z rekomendacjami American College of Rheumatology. ANA mają istotne znaczenie diagnostyczne w rozpoznawaniu układowych chorób tkanki łącznej. Jednym z celów kursu jest promowanie badania przeciwciał przeciwjądrowych, gdyż wierzymy, że szybka i trafna diagnoza zwiększy szanse pacjentów reumatologicznych na wdrożenie skutecznego leczenia bądź zahamowanie postępu choroby.

Jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Patronat honorowy nad kursem sprawuje prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland z Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Ukończenie kursu upoważnia do zdobycia  16 punktów edukacyjnych.

Cena kursu: 200 zł (100 zł z każdej opłaty jest przekazywane na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”).

Czas trwania: 3 września–3 grudnia 2018

Course Image Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

Kurs przeznaczony dla lekarzy i diagnostów, poświęcony nadwrażliwościom pokarmowym. Obejmuje zarówno klasyczne alergie IgE-zależne i IgE-niezależne, a także celiakię oraz nadwrażliwości nieangażujące układu immunologicznego, takie jak nietolerancję laktozy i fruktozy. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat metod diagnostycznych, które są kluczowe w rozpoznaniu i zróżnicowaniu tych schorzeń. Wierzymy, że szybka i trafna diagnoza zwiększy szanse pacjentów na zahamowanie objawów i lepsze samopoczucie.

Jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Patronat honorowy nad kursem sprawuje prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego (Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie).

Ukończenie kursu upoważnia do zdobycia 20 punktów edukacyjnych.

Cena kursu: 200 zł (100 zł z każdej opłaty jest przekazywane na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”).

Czas trwania: 7 maja–7 sierpnia 2018

Course Image Diagnostyka laboratoryjna w autoimmunologicznych chorobach układu pokarmowego

Kurs przeznaczony dla lekarzy i diagnostów, poświęcony metodyce oraz zasadom interpretacji wyników wybranych nowoczesnych badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego oraz wątroby. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat metod badania autoprzeciwciał, które mogą pomóc w rozpoznaniu celiakii, diagnostyce różnicowej nieswoistych zapaleń jelit czy autoimmunologicznych chorób wątroby.

Jednostka szkoląca: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Patronat honorowy nad kursem sprawuje prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska – Kierownik Pracowni Immunologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Ukończenie kursu upoważnia do zdobycia 20 punktów edukacyjnych.

Cena kursu: 200 zł (100 zł z każdej opłaty jest przekazywane na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”).

Czas trwania: 3 kwietnia–3 lipca 2018