Punkty edukacyjne

Szczegółowa liczba punktów możliwych do uzyskania jest podana każdorazowo w opisie kursu (przejdź do Kursów dla diagnostów lub Kursów dla lekarzy). Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów otrzymasz imienny certyfikat wraz z podaną liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych.

Punkty edukacyjne są przyznawane przez:

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (jednostka akredytowana przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) i są respektowane przez NIL.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi