Patronat Honorowy

Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska

Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska

Kierownik Pracowni Immunologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

Prof. dr hab. med. Urszula Demkow

Prof. dr hab. med. Urszula Demkow

Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

Dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik

Klinika Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Prof. dr hab. n. med.  Piotr Wiland

Prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland

Kierownik Katedry i Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Redaktor Naczelny "Reumatologia News"

Dr hab. n. med.  Hanna Czajka, prof. UR

Dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UR

Kierownik Poradni Chorób Zakaźnych & Centrum Szczepień, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak

Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Prof. dr hab. n. med. Piotr Kuna

Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi