Certyfikaty

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów kończących każdy moduł otrzymasz imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zaświadczenia są wysyłane uczestnikom szkolenia pocztą elektroniczną po zakończeniu edycji kursu. Proces certyfikacji trwa zwykle 30 dni.

Zobacz przykład certyfikatu

W przypadku niezaliczenia egzaminów materiały edukacyjne będą dla Ciebie nadal dostępne, ale po oficjalnym zakończeniu kursu nie uzyskasz zaświadczenia o jego ukończeniu.