Certyfikaty

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów kończących każdy moduł otrzymasz imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zaświadczenia są wysyłane uczestnikom szkolenia pocztą elektroniczną po zakończeniu edycji kursu. Proces certyfikacji trwa zwykle 30 dni. Data podana na certyfikacie odpowiada ostatniemu dniu trwania danej edycji kursu (jest to uwarunkowane zasadami współpracy z Jednostką Szkolącą).

Zobacz przykład certyfikatu

W przypadku niezaliczenia egzaminów materiały edukacyjne będą dla Ciebie nadal dostępne, ale po oficjalnym zakończeniu kursu nie uzyskasz zaświadczenia o jego ukończeniu.