Our Experts

...

dr inż. Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej
Product Manager ds. ANA, ANCA

 tel. 71 75 66 011 | tel. kom. 514 892 443
...

dr n. med. Barbara Pawłowska

Kierownik Szkoleń On-line, Junior Product Manager ds. Infekcji

 tel kom. 502 435 796
...

mgr inż. Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej i Organizacji Konferencji, Junior Product Manager ds. Kalprotektyny, ALD i CIBD

 tel. 71 75 66 044 | tel. kom. 514 892 472
...

mgr inż. Aleksandra Fąferek

Specjalista w Dziale Informacji Naukowej, Junior Product Manager ds. Nietolerancji Pokarmowych, Specjalista ds. Promocji i Social Media

 tel. 71 75 66 007 | tel. kom. 501 399 057
...

mgr Agata Giżycka

Specjalista w Dziale Informacji Naukowej, Junior Product Manager ds. Nietolerancji Pokarmowych

 tel. 71 75 66 043
...

mgr analit. med. Małgorzata Nieżychowska

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Nietolerancji Pokarmowych i Celiakii

 tel. 71 75 66 046 | tel. kom. 533 734 756
...

dr n. farm. Patryk Matuszek

Ekspert ds. Szkoleń i Wystąpień Publicznych, Senior Product Manager ds. Boreliozy

 tel. 71 75 66 012 | tel. kom. 503 026 072
...

dr n. biol. Katarzyna Buska-Mach

Kierownik Działu Promocji Produktów i Szkoleń Stacjonarnych, Product Manager ds. Neurologii i TORCH 10

 tel. 71 75 66 006 | tel. kom. 731 810 399
...

dr inż. Tomasz Janiszewski

Specjalista ds. Informacji Naukowej

 tel. kom. 572 596 102 | tel. 71 75 66 042
...

mgr inż. Izabella Podsiadły

Asystent w Dziale Informacji Naukowej

 tel. kom: +48 451 052 241