Our Experts

...

dr inż. Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej
Product Manager ds. ANA, ANCA

 tel. 71 75 66 011 | tel. kom. 514 892 443
...

dr n. med. Barbara Pawłowska

Kierownik Szkoleń On-line, Junior Product Manager ds. Infekcji

 tel kom. 502 435 796
...

mgr inż. Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej i Organizacji Konferencji, Junior Product Manager ds. Kalprotektyny, ALD i CIBD

 tel. 71 75 66 044 | tel. kom. 514 892 472
...

mgr inż. Aleksandra Świgut

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Junior Product Manager ds. Nietolerancji Pokarmowych, Specjalista ds. Promocji i Social Media

 tel. 71 75 66 007 | tel. kom. 501 399 057
...

mgr Agata Zdrodowska

Asystent ds. Informacji Naukowej

 tel. 71 75 66 043
...

mgr analit. med. Małgorzata Nieżychowska

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Nietolerancji Pokarmowych i Celiakii

 tel. 71 75 66 046 | tel. kom. 533 734 756
...

dr n. farm. Patryk Matuszek

Ekspert ds. Szkoleń i Wystąpień Publicznych, Senior Product Manager ds. Boreliozy

 tel. 71 75 66 012 | tel. kom. 503 026 072
...

dr n. biol. Katarzyna Buska-Mach

Kierownik Działu Promocji Produktów i Szkoleń Stacjonarnych, Product Manager ds. Neurologii i TORCH 10

 tel. 71 75 66 006 | tel. kom. 731 810 399
...

dr inż. Tomasz Janiszewski

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Junior Product Manager ds. Produktów IDS

 tel. kom. 572 596 102 | tel. 71 75 66 042
...

mgr inż. Izabella Podsiadły

Asystent ds. Informacji Naukowej, Specjalista ds. Produktów Oxford Immunotec

 tel. kom: +48 451 052 241