Help with Search courses

Kursy dla diagnostów

Diagnostyka laboratoryjna w autoimmunologicznych chorobach układu pokarmowego

Zapisz się na kurs
Termin: 15.09.2020 - 15.12.2020
Punkty edukacyjne: 20
Koszt: 300 zł

Kurs poświęcony metodyce oraz zasadom interpretacji wyników wybranych nowoczesnych badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego oraz wątroby. Jednym z celów opracowania jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat metod badania autoprzeciwciał, kt... [Czytaj więcej]

Kurs aktywny jeszcze przez 80 dni

Diagnostyka COVID-19

close

Zostaw nam swój adres e-mail a powiadomimy Cię o uruchomieniu kursu

Punkty edukacyjne: 10
Koszt: 150 zł

Kurs poświęcony diagnostyce COVID-19 zgodnej z rekomendacjami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz aktualnymi zaleceniami obowiązującymi w Polsce. Obejmuje wiedzę teoretyczną o patogennych dla człowieka koronawirusach oraz praktyczne wskazówki dotyczące postępowania diagnostycznego ... [Czytaj więcej]

Kurs zakończony

Metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce serologicznej na przykładzie testów EUROIMMUN

Zapisz się na kurs
Termin: kurs stale aktywny
Koszt: 50 zł

Opracowanie przeznaczone dla diagnostów i techników laboratoryjnych, poświęcone metodyce badań laboratoryjnych. Obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną na temat zasad działania testów immunofluorescencji pośredniej, ELISA oraz Immunoblot, jak i praktyczne informacje dotyczące rozwiązywan... [Czytaj więcej]

Diagnostyka laboratoryjna boreliozy i innych chorób odkleszczowych

close

Kurs zakończony

Zostaw nam swój adres e-mail a powiadomimy Cię o wznowieniu

Punkty edukacyjne: 20
Koszt: 300 zł

Kurs poświęcony tematyce diagnostyki boreliozy i innych chorób odkleszczowych. Obejmuje wiedzę teoretyczną o boreliozie, neuroboreliozie, kleszczowym zapaleniu mózgu i pozostałych chorobach odkleszczowych, szczegółowe informacje o rekomendowanej diagnostyce, jak również opisy przypadk... [Czytaj więcej]

Kurs zakończony

Diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią

close

Kurs zakończony

Zostaw nam swój adres e-mail a powiadomimy Cię o wznowieniu

Punkty edukacyjne: 10
Koszt: 150 zł

Kurs poświęcony diagnostyce celiakii oraz postępowaniu z pacjentem po diagnozie. Mimo rosnącej wiedzy na temat nietolerancji pokarmowych osoby z niezdiagnozowaną celiakią oraz te, u których choroba została niedawno potwierdzona, wciąż mają trudności ze znalezieniem fachowej pomocy. Kur... [Czytaj więcej]

Kurs zakończony

Diagnostyka przeciwciał ANA w teorii i praktyce

close

Kurs zakończony

Zostaw nam swój adres e-mail a powiadomimy Cię o wznowieniu

Punkty edukacyjne: 16
Koszt: 300 zł

Kurs poświęcony nowoczesnym metodom diagnostycznym oznaczania obecności przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) zgodnie z rekomendacjami American College of Rheumatology. ANA mają istotne znaczenie diagnostyczne w rozpoznawaniu układowych chorób tkanki łącznej. Jednym z celów kursu jest... [Czytaj więcej]

Kurs zakończony

Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

close

Kurs zakończony

Zostaw nam swój adres e-mail a powiadomimy Cię o wznowieniu

Punkty edukacyjne: 20
Koszt: 300 zł

Kurs poświęcony nadwrażliwościom pokarmowym. Obejmuje zarówno klasyczne alergie IgE-zależne i IgE-niezależne, a także celiakię oraz nadwrażliwości nieangażujące układu immunologicznego, takie jak nietolerancję laktozy i fruktozy. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku ... [Czytaj więcej]

Kurs zakończony