Diagnostyka laboratoryjna przeciwciał antyneuronalnych

Diagnostyka laboratoryjna przeciwciał antyneuronalnych

Educational Points: 15 Cost: 300 zł Powiadom mnie o kursie Czytaj więcej

Kurs poświęcony badaniu autoprzeciwciał w wybranych chorobach autoimmunizacyjnych układu nerwowego. Część teoretyczna kursu podsumowuje najnowsze kryteria rozpoznania i algorytmy diagnostyczne m.in. neurologicznych zespołów paranowotworowych czy autoimmunologicznych zapaleń mózgu. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat rekomendowanych i dostępnych metod diagnostycznych stosowanych do oceny przeciwciał antyneuronalnych, które są kluczowe w rozpoznaniu i różnicowaniu tych schorzeń. 

Diagnostyka laboratoryjna boreliozy i innych chorób odkleszczowych

Diagnostyka laboratoryjna boreliozy i innych chorób odkleszczowych

Educational Points: 20 Cost: 300 zł Powiadom mnie o kursie Czytaj więcej

Kurs poświęcony tematyce diagnostyki boreliozy i innych chorób odkleszczowych. Obejmuje wiedzę teoretyczną o boreliozie, neuroboreliozie, kleszczowym zapaleniu mózgu i pozostałych chorobach odkleszczowych, szczegółowe informacje o rekomendowanej diagnostyce, jak również opisy przypadków klinicznych. Jednym z celów kursu jest promowanie diagnostyki boreliozy zgodnej z obowiązującymi rekomendacjami.

Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

Educational Points: 10 Cost: 300 zł Powiadom mnie o kursie Czytaj więcej

Kurs przeznaczony dla lekarzy i diagnostów, poświęcony nadwrażliwościom pokarmowm. Obejmuje zarówno klasyczne alergie IgE-zależne i IgE-niezależne, a także celiakię oraz nadwrażliwości nieangażujące układu immunologicznego, takie jak nietolerancję laktozy i fruktozy. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat metod diagnostycznych, które są kluczowe w rozpoznaniu i zróżnicowaniu tych schorzeń. Wierzymy, że szybka i trafna diagnoza zwiększy szanse pacjentów na zahamowanie objawów i lepsze samopoczucie.

Diagnostyka laboratoryjna w autoimmunologicznych chorobach układu pokarmowego

Diagnostyka laboratoryjna w autoimmunologicznych chorobach układu pokarmowego

Educational Points: 20 Cost: 300 zł Powiadom mnie o kursie Czytaj więcej

Kurs poświęcony metodyce oraz zasadom interpretacji wyników wybranych nowoczesnych badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego oraz wątroby. Jednym z celów opracowania jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat metod badania autoprzeciwciał, które mogą pomóc w rozpoznaniu celiakii, diagnostyce różnicowej nieswoistych zapaleń jelit czy autoimmunologicznych chorób wątroby.

Diagnostyka przeciwciał ANA w teorii i praktyce

Diagnostyka przeciwciał ANA w teorii i praktyce

Educational Points: 12 Cost: 300 zł Powiadom mnie o kursie Czytaj więcej

Kurs poświęcony nowoczesnym metodom diagnostycznym oznaczania obecności przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) zgodnie z rekomendacjami American College of Rheumatology. ANA mają istotne znaczenie diagnostyczne w rozpoznawaniu układowych chorób tkanki łącznej. Jednym z celów kursu jest promowanie badania przeciwciał przeciwjądrowych, gdyż wierzymy, że szybka i trafna diagnoza zwiększy szanse pacjentów reumatologicznych na wdrożenie skutecznego leczenia bądź zahamowanie postępu choroby.

Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

Educational Points: 20 Cost: 300 zł Powiadom mnie o kursie Czytaj więcej

Kurs poświęcony nadwrażliwościom pokarmowym. Obejmuje zarówno klasyczne alergie IgE-zależne i IgE-niezależne, a także celiakię oraz nadwrażliwości nieangażujące układu immunologicznego, takie jak nietolerancję laktozy i fruktozy. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat metod diagnostycznych, które są kluczowe w rozpoznaniu i zróżnicowaniu tych schorzeń. Wierzymy, że szybka i trafna diagnoza zwiększy szanse pacjentów na zahamowanie objawów i lepsze samopoczucie.

Diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią

Diagnostyka i prowadzenie pacjenta z celiakią

Educational Points: 10 Cost: 150 zł Powiadom mnie o kursie Czytaj więcej

Kurs poświęcony diagnostyce celiakii oraz postępowaniu z pacjentem po diagnozie. Mimo rosnącej wiedzy na temat nietolerancji pokarmowych osoby z niezdiagnozowaną celiakią oraz te, u których choroba została niedawno potwierdzona, wciąż mają trudności ze znalezieniem fachowej pomocy. Kurs ma na celu poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat diagnostyki i leczenia celiakii ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych rekomendacji ESPGHAN (2020) oraz ESsCD (2019).