Punkty edukacyjne

Szczegółowa liczba punktów możliwych do uzyskania jest podana każdorazowo w opisie kursu (przejdź do Kursów dla diagnostów lub Kursów dla lekarzy). Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów otrzymasz imienny certyfikat wraz z podaną liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych.

Sum logo

Punkty edukacyjne są przyznawane przez:

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (jednostka akredytowana przez Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) i są respektowane przez NIL.