Help with Search courses

Kursy dla lekarzy

Punkty edukacyjne:
20

Koszt:
300 zł

Kurs zakończony

Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

close

Kurs zakończony

Zostaw nam swój adres e-mail a powiadomimy Cię o wznowieniu

Kurs aktywny do 26.07.2021. Kurs poświęcony nadwrażliwościom pokarmowym. Obejmuje zarówno klasyczne alergie IgE-zależne i IgE-niezależne, a także celiakię oraz nadwrażliwości nieangażujące układu immunologicznego, takie jak nietolerancję laktozy i fruktozy. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat metod diagnostycznych, które są kluczowe w rozpoznaniu i zróżnicowaniu tych schorzeń. Wierzymy, że szybka i trafna diagnoza zwiększy szanse pacjentów na zahamowanie objawów i lepsze samopoczucie.

Poznaj program kursu
Moduł 1: Alergologia
 • Podstawowe terminy stosowane w alergologii
 • Charakterystyka chorób alergologicznych
 • Czynniki powodujące alergię
  • Alergeny wziewne
  • Alergeny pokarmowe
  • Alergeny zawodowe
 • Leki
 • Patomechanizm alergii IgE-zależnych
  • Czynniki wpływające na rozwój alergii
 • Rozwój uczulenia oraz dynamika reakcji alergicznej
 • Badania diagnostyczne w alergologii
  • Diagnostyka in vitro
  • Diagnostyka in vivo
 • Molekularna diagnostyka alergii
  • Charakterystyka molekularnej diagnostyki alergii
  • Zunifikowane nazewnictwo alergenów
  • Cechy komponentów alergenowych a wpływ na objawy alergii
  • Zastosowanie i możliwości molekularnej diagnostyki alergii
  • Omówienie i interpretacja przykładowego wyniku
  • Jakie korzyści daje molekularna diagnostyka alergii – podsumowanie.
 • Reakcje krzyżowe w alergologii
  • Przyczyny reaktywności krzyżowej alergenów
  • Rodziny białek reagujących krzyżowo
  • Możliwości identyfikacji reakcji krzyżowych w testach serologicznych.
 • Leczenie chorób alergicznych
  • Unikanie ekspozycji na alergeny
  • Leczenie farmakologiczne
  • Immunoterapia swoista
 • Choroby alergiczne w dobie pandemii COVID-19
  • Alergie a koronawirus
  • Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie alergologii w sprawie prowadzenia swoistej immunoterapii alergenowej w okresie pandemii COVID-19
  • Szczepienia przeciwko COVID-19 u osób z alergią
  • Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczące kwalifikacji osób z alergią i anafilaksją do szczepienia przeciw COVID-19
  • Anafilaksja związana ze szczepieniem na COVID-19: stanowisko Światowej Organizacji Alergii
Moduł 2: Nadwrażliwości pokarmowe IgG-zależne
 • „Nietolerancja”, czy „alergia” – niekonsekwencje w nazewnictwie
 • Rola procesu zapalnego w patogenezie
 • Teoria zespołu nieszczelnego jelita
 • Konsekwencje zespołu nieszczelnego jelita
 • Objawy nietolerancji
 • Trudności w rozpoznaniu nietolerancji pokarmowych
 • Diagnostyka nietolerancji pokarmowych
 • Przegląd dostępnych testów: detekcja IgG całkowite, IgG4, IgA
 • Leczenie nietolerancji pokarmowych (dieta eliminacyjna, dieta rotacyjna)
 • Największe różnice pomiędzy alergiami a nietolerancjami – podsumowanie
 • Kontrowersje
 • Przegląd najciekawszych badań naukowych
Moduł 3: Celiakia
 • Definicja celiakii
 • Czym jest gluten?
 • Epidemiologia celiakii
 • Patogeneza
 • Objawy
 • Rodzaje celiakii
 • Diagnostyka celiakii
 • Algorytmy postępowania diagnostycznego: pacjenci dorośli, dzieci, pacjenci z grup ryzyka
 • Trudności w postawieniu diagnozy
 • Badania histopatologiczne - skala Marsha
 • Analiza przypadku na podstawie pełnych wyników badań
 • Diagnostyka różnicowa celiakii
 • Leczenie celiakii
 • Jak kontrolować skuteczność diety bezglutenowej? Monitorowanie pacjenta z celiakią
Moduł 4: Nadwrażliwości immunoniezależne
 • Nietolerancja laktozy
  • Patomechanizm choroby
  • Podział
  • Objawy
  • Badania: bezpośrednie/pośrednie
  • Wodorowy test oddechowy
  • Rola polimorfizmu LCT
  • Wskazania do badania genetycznego
  • Wygląd i interpretacja wyniku genetycznego
  • Algorytm diagnostyczny
 • Nietolerancja fruktozy
  • Definicja
  • Objawy
  • Polimorfizm ALDOB
  • Wskazania do badania genetycznego
  • Wygląd i interpretacja wyniku genetycznego
 • Nietolerancja histaminy
  • Patomechanizm, definicja
  • Wrodzony/nabyty niedobór DAO
  • Objawy
  • Źródła histaminy
  • Badanie laboratoryjne
 • Nadwrażliwości pokarmowe farmakologiczne, toksyczne, poinfekcyjne, wtórne
 • Patronat honorowy nad kursem sprawuje prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego (Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie).

  Szczegóły kursu:

  • liczba modułów: 4
  • liczba egzaminów: 4
  • próg zaliczeniowy każdego egzaminu: 60% (możliwość 3-krotnego podejścia)

  UWAGA! Ponowny udział w kursie nie jest podstawą do uzyskania punktów edukacyjnych.

  Co zyskujesz?

  • Elektroniczny certyfikat (pdf)
  • Dostęp do materiałów edukacyjnych w kursie
  • Bazę wiedzy w postaci materiałów do pobrania
  • Wiedzę na temat najnowszych metod diagnostycznych

  Zapisując się na kurs, wspierasz Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową".