Program edukacyjny jest realizowany w formie kursu z wykorzystaniem platformy e-learningowej (Moodle). Kurs ma charakter samokształceniowy, materiał można przerobić w dowolnym tempie.

  • Każdy z kursów ma określony czas trwania, daty rozpoczęcia oraz zakończenia kursów są podane w opisie każdego z nich.
    • Data rozpoczęcia kursu oznacza datę, od której możliwy jest dostęp do treści kursu (po jego opłaceniu). Materiał przerabiasz w dowolnym, indywidualnym tempie.
    • Data zakończenia kursu oznacza dzień, od którego treści kursu oraz zasoby do pobrania przestają być dostępne dla użytkownika. Oznacza również dzień, do którego należy zdać wszystkie egzaminy, aby otrzymać certyfikat. Nie obawiaj się – przed upływem tego terminu przypomnimy Ci o zbliżającym się zakończeniu kursu.
  • Kursy składają się z określonej liczby modułów, podzielonych na treści tematyczne, uzupełnione egzaminem testowym po każdej części materiału.
  • Każdy z egzaminów składa się z 20 pytań testowych. Aby zdać egzamin, należy udzielić min. 60% poprawnych odpowiedzi.
  • Listę aktualnie dostępnych kursów znajdziesz w zakładce Kursy.