Opracowanie przeznaczone dla lekarzy i diagnostów ma na celu szerzenie w środowisku medycznym wiedzy na temat rekomendowanych metod diagnostycznych w diagnostyce boreliozy i innych chorób odkleszczowych.

Szczegóły kursu:

 • czas trwania: 15 kwietnia – 15 lipca 2019
 • liczba modułów: 5; liczba egzaminów: 5
 • próg zaliczeniowy każdego egzaminu: 60% (możliwość 3-krotnego podejścia)
 • punkty edukacyjne: 20 pkt dla diagnostów, 20 pkt dla lekarzy
 • cena: 200 zł (100 zł z każdej opłaty będzie przekazywane na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”)

Co zyskujesz?

 • Dostęp do materiałów edukacyjnych w kursie
 • Wiedzę z zakresu rekomendowanych metod diagnostycznych
 • Bazę wiedzy w postaci materiałów do pobrania
 • Porady, dotyczące rozwiązywania trudności związanych z interpretacją wyników badań w diagnostyce boreliozy

Opracowanie przeznaczone dla dietetyków i specjalistów ds. żywienia, poświęcone nadwrażliwościom pokarmowym. Obejmuje wiedzę teoretyczną z zakresu nietolerancji pokarmowych immunoniezależnych, nietolerancji pokarmowych IgG-zależnych, alergii IgE-zależnych i celiakii.

Szczegóły kursu:

 • czas trwania: 24 czerwca – 24 września 2019
 • liczba modułów: 7; liczba egzaminów: 1
 • próg zaliczeniowy egzaminu: 60% (możliwość 3-krotnego podejścia)
 • cena: 50 zł

Co zyskujesz?

 • Dostęp do materiałów edukacyjnych w kursie
 • Bazę wiedzy w postaci materiałów do pobrania
 • Bezpłatny e-book pt.: „Nietolerancje pokarmowe IgG-zależne. By żywność przestała być „trucizną”, a zaczęła być lekarstwem”
 • Certyfikat wysyłany pocztą

Opracowanie przeznaczone dla diagnostów i techników laboratoryjnych, poświęcone metodyce badań laboratoryjnych. Obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną na temat zasad działania testów immunofluorescencji pośredniej, ELISA oraz Immunoblot, jak i praktyczne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z interpretacją wyniku.

Szczegóły kursu:

 • liczba modułów: 4; liczba egzaminów: 1
 • próg zaliczeniowy egzaminu: 60% (możliwość 3-krotnego podejścia)
 • cena: 50 zł
 • za udział w kursie nie przysługują punkty edukacyjne.

Co zyskujesz?

 • Dostęp do materiałów edukacyjnych w kursie
 • Praktyczny poradnik dotyczący rozwiązywania trudności związanych z interpretacją wyników
 • Filmy instruktażowe

Opracowanie przeznaczone dla lekarzy i diagnostów, poświęcone metodyce oraz zasadom interpretacji wyników wybranych nowoczesnych badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego oraz wątroby.

Szczegóły kursu:

 • czas trwania: 7 stycznia–7 kwietnia 2019
 • liczba modułów: 5; liczba egzaminów: 5
 • próg zaliczeniowy każdego egzaminu: 60% (możliwość 3-krotnego podejścia)
 • punkty edukacyjne: 20 pkt dla diagnostów, 20 pkt dla lekarzy
 • cena: 200 zł (100 zł z każdej opłaty będzie przekazywane na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”)

Co zyskujesz?

 • Dostęp do materiałów edukacyjnych w kursie
 • Bazę wiedzy w postaci materiałów do pobrania
 • Atlas typów świeceń przeciwciał w chorobach gastroenterologicznych
 • Broszurę "Dieta w celiakii"

Wierząc, że szybka i trafna diagnoza zwiększy szanse pacjentów reumatologicznych na wdrożenie skutecznego leczenia bądź zahamowanie postępu choroby, EUROIMMUN Polska stworzyło kurs, aby promować badania przeciwciał przeciwjądrowych zgodnie z rekomendacjami American College of Rheumatology.

Szczegóły kursu:

 • czas trwania: 3 września–3 grudnia 2018
 • liczba modułów: 4; liczba egzaminów: 4
 • próg zaliczeniowy każdego egzaminu: 60% (możliwość 3-krotnego podejścia)
 • punkty edukacyjne: 16 pkt dla diagnostów, 12 pkt dla lekarzy
 • cena: 200 zł (100 zł z każdej opłaty jest przekazywane na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”)

Co zyskujesz?

 • Dostęp do materiałów edukacyjnych w kursie
 • Bazę wiedzy w postaci materiałów do pobrania
 • Atlas typów świeceń przeciwciał przeciwjądrowych

Opracowanie przeznaczone dla lekarzy i diagnostów, poświęcone nadwrażliwościom pokarmowym. Obejmuje zarówno klasyczne alergie IgE-zależne i IgE-niezależne, a także celiakię oraz nadwrażliwości nieangażujące układu immunologicznego, takie jak nietolerancję laktozy i fruktozy.

Szczegóły kursu:

 • czas trwania: 7 maja–7 sierpnia 2018
 • liczba modułów: 5 dla diagnostów, 4 dla lekarzy
 • liczba egzaminów: 5 dla diagnostów, 4 dla lekarzy
 • próg zaliczeniowy każdego egzaminu: 60% (możliwość 3-krotnego podejścia)
 • punkty edukacyjne: 20 pkt dla diagnostów, 20 pkt dla lekarzy
 • cena: 200 zł (100 zł z każdej opłaty będzie przekazywane na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”)

Co zyskujesz?

 • Dostęp do materiałów edukacyjnych w kursie
 • Bazę wiedzy w postaci materiałów do pobrania
 • Wiedzę na temat najnowszych metod diagnostycznych

Internetowy kurs przeznaczony dla dietetyków ma na celu poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat diagnostyki, monitorowania i leczenia celiakii. Opracowanie zawiera szereg wskazówek, jak prawidłowo prowadzić pacjenta z celiakią, by zagwarantować mu fachową pomoc i przyczynić się do poprawy jakości jego życia.

Szczegóły kursu:

 • czas trwania: nieograniczony
 • liczba modułów: 4; liczba egzaminów: 1
 • próg zaliczeniowy egzaminu: 60% (możliwość 3-krotnego podejścia)
 • cena: 30 zł (cała kwota jest przekazywana na rzecz „Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej”)

Co zyskujesz?

 • Certyfikat Dietetyk Przyjazny Chorym na Celiakię wysyłany pocztą oraz drogą elektroniczną
 • Prawo do używania znaku Dietetyk Przyjazny Chorym na Celiakię, który będziesz mógł wykorzystać do celów promocyjnych
 • Dostęp do materiałów edukacyjnych w kursie