Help with Search courses

Kursy dla diagnostów

Termin:
15.10.2019 - 16.01.2020

Punkty edukacyjne:
20

Koszt:
300 zł

Kurs zakończony

Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

close

Kurs zakończony

Zostaw nam swój adres e-mail a powiadomimy Cię o wznowieniu

Kurs poświęcony nadwrażliwościom pokarmowym. Obejmuje zarówno klasyczne alergie IgE-zależne i IgE-niezależne, a także celiakię oraz nadwrażliwości nieangażujące układu immunologicznego, takie jak nietolerancję laktozy i fruktozy. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat metod diagnostycznych, które są kluczowe w rozpoznaniu i zróżnicowaniu tych schorzeń. Wierzymy, że szybka i trafna diagnoza zwiększy szanse pacjentów na zahamowanie objawów i lepsze samopoczucie.

Poznaj program kursu
Moduł 1: Podstawy alergologii
 • Podstawowe terminy stosowane w alergologii
 • Charakterystyka chorób alergologicznych
 • Czynniki powodujące alergię
  • Alergeny wziewne
  • Alergeny pokarmowe
  • Alergeny zawodowe
 • Patomechanizm alergii IgE-zależnych
  • Czynniki wpływające na rozwój alergii
  • Rozwój uczulenia oraz dynamika reakcji alergicznej
 • Badania diagnostyczne w alergologii
  • Diagnostyka in vitro
  • Diagnostyka in vivo
 • Leczenie chorób alergicznych
  • Unikanie ekspozycji na alergeny
  • Leczenie farmakologiczne
  • Immunoterapia swoista
 • Podsumowanie
Moduł 2: Alergologia molekularna i reakcje krzyżowe
 • Molekularna diagnostyka alergii
  • Charakterystyka molekularnej diagnostyki alergii
  • Zunifikowane nazewnictwo alergenów
  • Cechy komponentów alergenowych a wpływ na objawy alergii
  • Zastosowanie i możliwości molekularnej diagnostyki alergii na wybranych przykładach
  • Omówienie i interpretacja przykładowego wyniku
  • Jakie korzyści daje molekularna diagnostyka alergii – podsumowanie.
 • Reakcje krzyżowe w alergologii
  • Przyczyny reaktywności krzyżowej alergenów
  • Rodziny białek reagujących krzyżowo
  • Możliwości identyfikacji reakcji krzyżowych w testach serologicznych
Moduł 3: Nadwrażliwości pokarmowe IgG zależne (potocznie nietolerancje pokarmowe)
 • „nietolerancja”, czy „alergia” – niekonsekwencje w nazewnictwie
 • Rola procesu zapalnego w patogenezie
 • Teoria zespołu nieszczelnego jelita
 • Konsekwencje zespołu nieszczelnego jelita
 • Objawy nietolerancji
 • Trudności w rozpoznaniu nietolerancji pokarmowych
 • Diagnostyka nietolerancji pokarmowych
 • Przegląd dostępnych testów: detekcja IgG całkowite, IgG4, IgA
 • Leczenie nietolerancji pokarmowych (dieta eliminacyjna, dieta rotacyjna)
 • Największe różnice pomiędzy alergiami a nietolerancjami – podsumowanie
 • Kontrowersje
 • Przegląd najciekawszych badań naukowych
Moduł 4: Celiakia
 • Definicja celiakii
 • Czym jest gluten?
 • Epidemiologia celiakii
 • Patogeneza
 • Objawy
 • Rodzaje celiakii
 • Diagnostyka celiakii
 • Algorytmy postępowania diagnostycznego: pacjenci dorośli, dzieci, pacjenci z grup ryzyka.
 • Trudności w postawieniu diagnozy
 • Badania histopatologiczne - skala Marsha
 • Analiza przypadku na podstawie pełnych wyników badań
 • Diagnostyka różnicowa celiakii
 • Leczenie celiakii
 • Jak kontrolować skuteczność diety bezglutenowej? Monitorowanie pacjenta z celiakią
Moduł 5: Nadwrażliwości immunoniezależne
 • Nietolerancja laktozy
  • Patomechanizm choroby
  • Podział
  • Objawy
  • Badania: bezpośrednie/pośrednie
  • Wodorowy test oddechowy
  • Rola polimorfizmu LCT
  • Wskazania do badania genetycznego
  • Wygląd i interpretacja wyniku genetycznego
  • Algorytm diagnostyczny
 • Nietolerancja fruktozy
  • Definicja
  • Objawy
  • Polimorfizm ALDOB
  • Wskazania do badania genetycznego
  • Wygląd i interpretacja wyniku genetycznego
 • Nietolerancja histaminy
  • Patomechanizm, definicja
  • Wrodzony/nabyty niedobór DAO
  • Objawy
  • Źródła histaminy
  • Badanie laboratoryjne
 • Nadwrażliwości pokarmowe farmakologiczne, toksyczne, poinfekcyjne, wtórne

Patronat honorowy nad kursem sprawuje prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow – Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego (Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie).

Szczegóły kursu:

 • liczba modułów: 5
 • liczba egzaminów: 5
 • próg zaliczeniowy każdego egzaminu: 60% (możliwość 3-krotnego podejścia)

Co zyskujesz?

 • Dostęp do materiałów edukacyjnych w kursie
 • Bazę wiedzy w postaci materiałów do pobrania
 • Wiedzę na temat najnowszych metod diagnostycznych

Zapisując się na kurs, wspierasz Fundację „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową".