Help with Search courses

Kursy dla diagnostów

Termin:
Kurs bliski zakończenia

Koszt:
50 zł

Metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce serologicznej na przykładzie testów EUROIMMUN

Zapisz się na kurs

Opracowanie przeznaczone dla diagnostów i techników laboratoryjnych, poświęcone metodyce badań laboratoryjnych. Obejmuje zarówno wiedzę teoretyczną na temat zasad działania testów immunofluorescencji pośredniej, ELISA oraz Immunoblot, jak i praktyczne informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z interpretacją wyniku.

Poznaj program kursu
Moduł 1: Wprowadzenie to technik laboratoryjnych w diagnostyce przeciwciał

Zasada działania testów immunofluorescencji (IIFT), ELISA, Immunoblot:

 • Zasady działania testów (immunofluorescencja pośrednia, różne substraty w metodzie IIFT, ELISA typu ”capture”, kompetycyjna, lineblot i westernblot)
 • opis i funkcja poszczególnych odczynników
 • stabilność i przechowywanie próbek oraz odczynników – generalne zasady

Wynik badania przeciwciał:

 • sposoby prezentacji wyniku zależnie od zastosowanej metody
 • niezbędne elementy wyniku
 • interpretacja i analiza wyniku
 • wytyczne dotyczące stosowanej metody zależnie od rodzaju przeciwciał
Moduł 2: Diagnostyka przeciwciał metodą IIFT

Innowacje metody IIFT wprowadzone przez EUROIMMUN

 • technologia BIOCHIP
 • technologia EUROPLUS
 • technika TITERPLANE (zalety w porównaniu do konwencjonalnej metody inkubacji).
 • odczynnik EUROSorb

O czym pamiętać przed wykonaniem badania?

 • trwałość odczynników, temperatura przechowywania odczynników i próbek oraz inkubacji
 • przygotowanie stanowiska pracy do wykonania badania: materiały zużywalne, opis potrzebnego sprzętu
 • przygotowanie próbek pacjentów
 • szczególne przypadki postępowania z zestawami testowymi (FTA-ABS, EBV Sekwencja).

Sposób przeprowadzenia inkubacji testu metodą IIFT

 • instruktaż wykonania z kluczowymi punktami inkubacji
 • automatyzacja metody IIFT

Trudności i rozwiązania w diagnostyce przeciwciał metodą IIFT

 • efekt prozonowy,
 • intensywna fluorescencja tła,
 • brak lub zbyt intensywna fluorescencja,
 • reakcje niespecyficzne,
 • uszkodzony substrat,
 • wyschnięty substrat,
 • kompetycyjne wiązanie przeciwciał IgG w badaniu klasy IgM.
Moduł 3: Diagnostyka przeciwciał metodą ELISA

O czym pamiętać przed wykonaniem badania?

 • trwałość odczynników, temperatura przechowywania odczynników i próbek oraz inkubacji
 • przygotowanie stanowiska pracy do wykonania badania: materiały zużywalne, opis potrzebnego sprzętu
 • przygotowanie próbek pacjentów

Sposób przeprowadzenia inkubacji testu metodą ELISA.

 • instruktaż wykonania z kluczowymi punktami inkubacji
 • odczyt wyników na podstawie krzywej wzorcowej
 • automatyzacja metody ELISA
 • certyfikat kontroli jakości – jakie informacje zawiera?

Trudności i rozwiązania w diagnostyce przeciwciał metodą ELISA

 • kompetycyjne wiązanie przeciwciał IgG w badaniu klasy IgM, (IgG/RF Absorbent)
 • kalibratory i kontrole- kontrola poprawności warunków inkubacji,
 • pararell shift,
 • niska powtarzalność wyników.

Innowacyjne antygeny w metodzie ELISA wprowadzone przez EUROIMMUN

 • rosnąca liczba antygenów rekombinowanych i ich zalety.
Moduł 4: Trudności w diagnostyce przeciwciał metodą Immunoblot

O czym pamiętać przed wykonaniem badania?

 • trwałość odczynników, temperatura przechowywania odczynników i próbek oraz inkubacji
 • przygotowanie stanowiska pracy do wykonania badania: materiały zużywalne, opis potrzebnego sprzętu
 • przygotowanie próbek pacjentów

Sposób przeprowadzenia inkubacji testu metodą Immunoblot

 • instruktaż wykonania z kluczowymi punktami inkubacji
 • sposoby odczytu wyniku- ocena wzrokowa vs elektroniczna
 • automatyzacja metody Immunoblot.

Trudności i rozwiązania w diagnostyce autoprzeciwciał metodą Immunoblot:

 • kontrola inkubacji i kontrole koniugatów- kontrola poprawności warunków inkubacji
 • ciemne tło
 • źle wybarwiony pasek
 • reakcje niespecyficzne
 • źle skalibrowany skaner
 • biały prążek na pasku testowym
 • intensywności wybarwienia pasm inne niż oczekiwane
 • problem z odczytem test typu westernblot- nakładające się pasma

Innowacyjne możliwości z zastosowaniem testów Immunoblot EUROIMMUN:

 • w diagnostyce boreliozy,
 • w diagnostyce płynu mózgowo-rdzeniowego,
 • w diagnostyce i monitorowaniu kiły.

Szczegóły kursu:

 • liczba modułów: 4
 • liczba egzaminów: 1
 • próg zaliczeniowy egzaminu: 60% (możliwość 3-krotnego podejścia)
 • za udział w kursie nie przysługują punkty edukacyjne

Co zyskujesz?

 • Elektroniczny certyfikat (pdf)
 • Dostęp do materiałów edukacyjnych w kursie
 • Praktyczny poradnik dotyczący rozwiązywania trudności związanych z interpretacją wyników
 • Filmy instruktażowe