Mimo rosnącej wiedzy na temat nietolerancji pokarmowych osoby z niezdiagnozowaną celiakią oraz te, u których choroba została niedawno potwierdzona, wciąż mają trudności ze znalezieniem fachowej pomocy. Internetowy kurs przeznaczony dla dietetyków ma na celu poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat diagnostyki i leczenia celiakii. Wierzymy, że wzrost kompetencji uczestników kursu korzystnie wpłynie na współpracę z lekarzami, a to przyczyni się do poprawy jakości życia osób z nietolerancjami pokarmowymi. Patronat honorowy sprawuje Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz prof. dr hab. Bożena Cukrowska z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Cena kursu: 30 zł (cała kwota jest przekazywana na rzecz „Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej”)