Internetowy kurs dla dietetyków i specjalistów ds. żywienia, poświęcony tematyce nietolerancji pokarmowych, badań diagnostycznych zgodnych z najnowszymi rekomendacjami oraz odpowiedniego leczenia żywieniowego. Obejmuje wiedzę teoretyczną z zakresu nietolerancji pokarmowych immunoniezależnych, nietolerancji pokarmowych IgG-zależnych, alergii IgE-zależnych i celiakii. Każdy kursant zyskuje bezpłatny dostęp do e-booka pt.: „Nietolerancje pokarmowe IgG-zależne. By żywność przestała być „trucizną”, a zaczęła być lekarstwem”.

Patronat honorowy nad kursem sprawuje dr hab. n. med. Dorota Waśko-Czopnik – lekarz gastroenterolog z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Kurs składa się z siedmiu modułów i kończy się testem (40 pytań). Warunkiem uzyskania certyfikatu jest udzielenie pozytywnych odpowiedzi na min. 60% pytań podczas egzaminu końcowego.

Cena kursu: 50 zł

Czas trwania: 24 czerwca – 24 września 2019

Mimo rosnącej wiedzy na temat nietolerancji pokarmowych osoby z niezdiagnozowaną celiakią oraz te, u których choroba została niedawno potwierdzona, wciąż mają trudności ze znalezieniem fachowej pomocy. Internetowy kurs przeznaczony dla dietetyków ma na celu poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat diagnostyki i leczenia celiakii. Wierzymy, że wzrost kompetencji uczestników kursu korzystnie wpłynie na współpracę z lekarzami, a to przyczyni się do poprawy jakości życia osób z nietolerancjami pokarmowymi. Patronat honorowy sprawuje Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz prof. dr hab. Bożena Cukrowska z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Cena kursu: 30 zł (cała kwota jest przekazywana na rzecz „Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej”)