Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminów kończących każdy moduł otrzymasz imienny certyfikat. (Zobacz przykład)

W przypadku niezaliczenia jednego z egzaminów, treści kursu będą dla Ciebie nadal dostępne, ale po zakończeniu kursu nie uzyskasz certyfikatu.

Certyfikaty są wysyłane uczestnikom szkolenia pocztą tradycyjną po zakończeniu edycji kursu.