Course Image Diagnostyka laboratoryjna w autoimmunologicznych chorobach układu pokarmowego

Kurs przeznaczony dla lekarzy i diagnostów, poświęcony metodyce oraz zasadom interpretacji wyników wybranych nowoczesnych badań laboratoryjnych w diagnostyce chorób przewodu pokarmowego oraz wątroby. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat metod badania autoprzeciwciał, które mogą pomóc w rozpoznaniu celiakii, diagnostyce różnicowej nieswoistych zapaleń jelit czy autoimmunologicznych chorób wątroby.

Patronat naukowy nad kursem sprawuje prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska – Kierownik Pracowni Immunologii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”.

Ukończenie kursu upoważnia do zdobycia 20 punktów edukacyjnych.

Cena kursu: 150 zł (100 zł z każdej opłaty jest przekazywane na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”).

Mimo rosnącej wiedzy na temat nietolerancji pokarmowych osoby z niezdiagnozowaną celiakią oraz te, u których choroba została niedawno potwierdzona, wciąż mają trudności ze znalezieniem fachowej pomocy. Internetowy kurs przeznaczony dla lekarzy ma na celu poszerzyć i usystematyzować wiedzę na temat diagnostyki i leczenia celiakii. Wierzymy, że wzrost kompetencji uczestników kursu korzystnie wpłynie na współpracę z dietetykami, a to przyczyni się do poprawy jakości życia osób z nietolerancjami pokarmowymi. Patronat naukowy sprawuje Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz prof. dr hab. Bożena Cukrowska z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

Cena kursu: 30 zł (cała kwota jest przekazywana na rzecz „Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej”)

Course Image Diagnostyka alergii i nietolerancji pokarmowych

Kurs przeznaczony dla lekarzy i diagnostów, poświęcony nadwrażliwościom pokarmowm. Obejmuje zarówno klasyczne alergie IgE-zależne i IgE-niezależne, a także celiakię oraz nadwrażliwości nieangażujące układu immunologicznego, takie jak nietolerancję laktozy i fruktozy. Jednym z celów kursu jest przybliżenie środowisku medycznemu wiedzy na temat metod diagnostycznych, które są kluczowe w rozpoznaniu i zróżnicowaniu tych schorzeń. Wierzymy, że szybka i trafna diagnoza zwiększy szanse pacjentów na zahamowanie objawów i lepsze samopoczucie.

Patronat naukowy nad kursem sprawuje prof. dr hab. n. med. Urszula Demkow, Kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego (Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie).

Course Image Diagnostyka przeciwciał ANA w teorii i praktyce dla lekarzy

Kurs przeznaczony dla lekarzy, poświęcony nowoczesnym metodom diagnostycznym oznaczania obecności przeciwciał przeciwjądrowych (ANA) zgodnie z rekomendacjami American College of Rheumatology. ANA mają istotne znaczenie diagnostyczne w rozpoznawaniu układowych chorób tkanki łącznej. Jednym z celów kursu jest promowanie badania przeciwciał przeciwjądrowych, gdyż wierzymy, że szybka i trafna diagnoza zwiększy szanse pacjentów reumatologicznych na wdrożenie skutecznego leczenia bądź zahamowanie postępu choroby.

Patronat naukowy nad kursem sprawuje prof. dr hab. n. med. Piotr Wiland z Kliniki Reumatologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Ukończenie kursu upoważnia do zdobycia 12 punktów edukacyjnych.

Cena kursu: 150zł (100zł z każdej opłaty jest przekazywane na rzecz Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”).